CLASSIFICACIÓ MUNDIAL I.F.B.T.

PUBLICACIÓ

El Comitè de Competició ha creat un lloc web de classificació i competició amb l'adreça: www.ifbt.eu

Calendari de Competició

 1. Sol·licitud de torneig

Totes les federacions i assocciacions prepararan la llista de tornejos anuals per ser aprovats per incloure en el calendari mundial.

 1. Aprovació de tornejos i assignació en un grup de classificació

Cada torneig aprovat per la classificació mundial IFBT haurà de tenir un grup assignat que definirà els punts obtinguts pels jugadors en els quadres.

 1. Grups de Classificació

Els grups de classificació son:

 • Campionat Mundial:
 • Campionats continentals:
 • Circuit World Cup:
 • Tornejos Nacionals Pro:
 • Tornejos Nacionals:
 • International Open-1:
 • International Open-2:
 • Advanced Tournaments:
 • Over & Under Series:
W-0
CONT
WCT
NAT-PRO
NAT
OPEN-1
OPEN-2
ADV-A/B/C
U/O

Membres associats
Cada Federació o Associació s'encarregarà de l'expedició de la seva pròpia llicència en la seva zona geogràfica i realitzarà el registre dels seus membres
Les Federacions i Asociacions enviaran al Comité de Competició de la IFBT la relació dels seus jugadors.

Classificació
Tots els tornejos aprovats per l'inclusió en el Calendari oficial, puntuaran en la classificació mundial IFBT.

El rànquing mundial es basarà en els seus/les seves vuit (8) millors resultats calculats en els darrers divuit (18) mesos.

Taula de puntuacions


IFBT Score Table 2017 
Taula de puntuacions Pro i Advanced (descarregar)

Taula de puntuacions Under i Over (descarregar)
 
COMITÈ DE COMPETICIÓ I CLASSIFICACIÓ
The management of tournaments and world ranking will be made from the headquarters of the European IFBT in Barcelona.