Amb més de 28 membres a 24 països de tots els continents, IFBT està oberta a l’incorporació de nous membres interessats en els objectius de la nostra organització.

IFBT té dos tipus de membres:

 • Els Membres de Ple Dret estan formats per organitzacions com ara associacions, federacions o altres organitzacions sense ànim de lucre que tinguin interès en el desenvolupament dels objectius d’IFBT.
  Per ser acceptat com a membre de Ple Dret d’IFBT, cal pagar una quota única d’entrada i pagar la quota anual. Els sol·licitants han de presentar una sol·licitud per escrit al Comitè Executiu que prendran una decisió a la primera reunió que tingui lloc i ho notificaran a la propera Assemblea General.
 • Els Membres Afiliats són persones o organitzacions que tenen interès en el desenvolupament dels objectius d’IFBT, però que no compleixen els requisits necessaris per convertir-se en membre de Ple Dret.

Avantatges per esdevenir Membre de Ple Dret:

 • Dret de vot i participació en l’Assemblea General de l’IFBT.
 • Organitzar tornejos de Beach Tennis sota l’àmbit d’IFBT.
 • Accés al centre d’aprenentatge en línia d’IFBT (Curs de Director de Torneigs).
 • Accés als cursos per a instructors a Barcelona (Espanya), Ravenna (Itàlia) o la possibilitat de realitzar-los al vostre propi país.
 • Suport per organitzar la vostra pròpia escola de Beach Tennis.
 • Preus especials d’allotjament per participar en el Campionat del Món.
 • Oportunitat de representar el vostre país al Torneig per a les Nacions.
 • Desenvolupament de Beach Tennis CSIT, comunitat més gran i més oberta.
 • Publicació de torneigs al calendari mundial.
 • Informació de les vostres activitats a xarxes socials d’IFBT.
 • Possibilitat de configurar els vostres propis rànquings de jugadors i publicar-los al vostre lloc.
 • Accés a l’aplicació de “Zona Membres”.
 • Obtenir raquetes i material esportiu dels nostres patrocinadors a preus especials.

Els nostres objectius futurs són crear un canal de televisió en línia i formar els nostres membres perquè l’utilitzin per emetre torneigs importants.

Tarifes d’abonament:

Membre de Ple Dret:
200 € Quota d’entrada única
250 € a l’any (més 15 € per despeses bancàries)

La pertinença a IFBT implica el pagament puntual d’una quota anual de membre.

Membre Afiliat:
Els membres afiliats han d’organitzar un mínim de dos torneigs l’any a l’abast d’IFBT.
A principis d’any els membres afiliats pagaran per avançat la quantitat equivalent a dos tornejos Open-2 (l’import per al 2022 és de 126 euros). Aquest import es considerarà un crèdit per als pagaments de futurs esdeveniments organitzats durant l’any. Si el membre afiliat no celebra tornejos, no es retornarà l’import pagat per endavant.

Sol·licitud d’adhesió:

Affiliated Member – English
Affiliated Member – Spanish
Full Member – English
Full Member – Spanish