PUBLICACIÓ

El Comitè de Competició ha creat un lloc web de classificació i competició amb l’adreça: www.ifbt.eu

Calendari de Competició

 1. Sol·licitud de torneig
  Totes les federacions i assocciacions prepararan la llista de tornejos anuals per ser aprovats per incloure en el calendari mundial.
 1. Aprovació de tornejos i assignació en un grup de classificació
  Cada torneig aprovat per la classificació mundial IFBT haurà de tenir un grup assignat que definirà els punts obtinguts pels jugadors en els quadres.
 1. Grups de competició

Els grups de classificació son:

 • World Championship:
 • Continental Championships:
 • World Cup Tour:
 • National Pro Tournaments:
 • National Tournaments:
 • International Open-1:
 • International Open-2:
 • Advanced Tournaments:
 • Over & Under Series:
W-0
CONT
WCT
NAT-PRO
NAT
OPEN-1
OPEN-2
ADV-A/B/C
U/O

Membres associats
Cada Federació o Associació s’encarregarà de l’expedició de la seva pròpia llicència en la seva zona geogràfica i realitzarà el registre dels seus membres
Les Federacions i Asociacions enviaran al Comité de Competició de la IFBT la relació dels seus jugadors.

Classificació
Tots els tornejos aprovats per l’inclusió en el Calendari oficial, puntuaran en la classificació mundial IFBT.

El rànquing mundial es basarà en els seus/les seves vuit (8) millors resultats calculats en els darrers divuit (18) mesos.

Score Table

IFBT Score Table 2020
Score Table Pro & Advanced (download)

Score Table Under & Over (download)