P.- Si la pilota toca la xarxa i no passa al camp contrari és falta en el servei.
R.- Sí, és falta en el servei.

P.- Si la pilota toca la xarxa i queda enganxada a ella sense caure a terra és falta o es repeteix el servei.
R.- No es repeteix per què és falta en el servei.

P.- Si el jugador restador intenta restar o bloquejar la pilota toca la xarxa amb abans d’haver-se produït falta en el servei. Qui ha comès la falta?
R.- És falta del receptor, i el servidor guanya el punt.

P.- Si el jugador receptor toca amb el seu cos o raqueta la xarxa, o passa amb el cos, peu o raqueta al camp contrari mentre s’està executant el servei, abans que es produeixi una falta en el servei, Qui ha comès falta?
R.- És falta de la parella restadora.

P.- Si el jugador restador intenta bloquejar un servei desplaçant-se cap a la xarxa abans que el servidor hagi impactat la pilota. ¿Es fa falta?
R.- Sí, incorrerà en falta el restador per molestar el servidor quan està executant el servei, el restador no es pot moure fins que el servidor no hagi impactat la pilota. Només es permet lleugers moviments de peus.

P.- Pot el jugador/a restador/a col·locar-se a prop de la xarxa i aixecar o moure els braços i/o raqueta per sobre de la xarxa, mentre s’executa el servei.
R.- No, el receptor cometrà falta per molestar el servidor mentre executa el servei.

P.- Pot la parella restadora intercanviar la seva posició a la pista (dreta o esquerra) a cadascun dels serveis.
R.- Sí, els jugadors poden col·locar dins del seu camp en qualsevol posició.

P.- Quan el servidor es mou a una posició diferent a la línia de base per servir, l’equip receptor pot triar una nova posició per rebre?
R.- Sí, el servidor pot triar des del costat on servir i l’equip receptor tindrà dret a intercanviar la seva posició.

P.- En un partit de dobles mixtes, el jugador realitza el servei per sota la cintura cap al costat on es troba la jugadora de l’equip contrari, el seu company canvia de costat i respon el servei. És falta per haver-se canviat de costat durant el servei?
R.- No, l’equip restador no incorre en falta, ja que els jugadors poden estar en qualsevol posició dins del camp.

P.- Si un dels membres d’un equip es lesiona. Pot seguir jugant la seva parella sola?
R.- No pot seguir jugant, l’equip perd el partit.

P.- És falta si el jugador/a servidor/a toca amb el seu peu la línia durant l’execució del servei.
R.- Sí, és “falta de peu”, cap dels dos peus pot tocar la línia durant l’execució del servei.

P.- És falta si el jugador servidor passa el peu per sota de la línia durant l’execució del servei.
R.- Sí, és “falta de peu”.

P.- Si un jugador de la parella receptora toca la xarxa abans que la pilota toqui el terra fora del camp contrari. És falta de l’equip receptor?
R.- Sí, és falta de l’equip receptor, que perden el punt perquè un d’ells va tocar la xarxa quan la pilota estava en joc.

P.- Si la pilota toca el cos d’un dels jugadors mentre el punt està en joc. Quin equip perd el punt?
R.- L’equip del jugador/a que ha rebut l’impacte de la pilota perd el punt.

P.- Incorre en falta si un jugador llença la raqueta cap a la pilota amb la intenció de tornar-la?
R.- Si, és falta i perd el punt l’equip del jugador que ha llançat la raqueta.