IFBT International Beach Tennis és una organització internacional sense afany de lucre, que té com a objectiu fundacional la promoció de totes les formes de Beach Tennis i Gym Racket al món.

L’Associació Internacional de Beach Tennis IFBT es considera la successora natural en les seves finalitats de l’Associazione Dilatentistica IFBT, fundada i registrada a Itàlia el 1995.

IFBT estableix les normes oficials per a les competicions.

IFBT està Aprovada i Registrada des del 8 de setembre 2020:
Registre No. 68049 – Departament Justícia – Generalitat de Catalunya
Registre A02061 – Consell Català de l’Esport – Generalitat de Catalunya

El domicili social està establert a:
Passeig de Torras i Bages, 95-99 local 8
Barcelona – Catalunya (Spain)

Les finalitats de l’Associació són:

  • La promoció dels valors esportius, l’associacionisme esportiu i el foment de l’esport del Beach Tennis.
  • Difondre el Beach Tennis a través de cursos de formació.
  • Organització de seminaris i reunions.
  • Fomentar la pràctica de l’activitat física i esportiva en les adequades condicions físiques, mèdiques i esportives.
  • La promoció internacional i al més alt nivell de les persones afiliades a les entitats membres en l’àmbit del Beach Tennis de forma especial.
  • Arbitrar i resoldre les disputes entre els seus membres i, en general, fer que es respectin els principis en els quals es basa l’Associació, prenent les mesures que puguin semblar convenients per a defensar els interessos dels associats des de tots els punts de vista, inclòs l’internacional.
  • Establir, mantenir relacions, contactes i negociacions amb Associacions, Federacions i en general Entitats de caràcter esportiu.
  • L’Associació podrà unir-se amb tercers en federacions, confederacions o unions, per acord exprés.
  • L’Associació podrà crear una Secció Esportiva, per realitzar pràctiques esportives en especial del Beach Tennis.

Missió:
La missió fundacional és fomentar, promoure i desenvolupar la pràctica del tennis de platja a tot el món.