REGLAMENT DE BEACH TENNIS I VOLLEY RACKET

REGLAMENT GENERAL
El present reglament de la I.F.B.T. Federació Internacional de Beach Tennis recull les normes per les competicions.

INTRODUCCIÓ
La I.F.B.T. reconeix tres modalitats esportives:
Beach Tennis, jugat amb raqueta de superfície plana, sobre camp de sorra.
Racket Volley, jugat amb raqueta de cordes, sobre camp de sorra.

REGLA 1 – ÀREA DE JOC
L’àrea de joc és el format per un rectangle de 8 metres d’amplada per 16 metres de llargada (mesures exteriors). Aquest rectangle està dividit en la seva meitat per una xarxa.
El terreny de joc està envoltat per un perímetre de 2 metres lliures d’obstacles.
Per al joc d’individuals l’amplada de la pista és de 4,5 metres, mantenint-se l’allargada.

REGLA 2 – PARAMENT FIX
El parament fix està constituït per: Xarxa, pals, línies, i tensors

Alçada Xarxa:
Beach Tennis i Racket Volley: 1,70 m.

Línies Perimetrals:
Amplada màxima 5 cm.
Color contrastat amb la superfície de joc.

REGLA 3 – LA PILOTA
Les pilotes per a les competicions oficials seran aquelles que estiguin aprovades per les federacions, basada en les especificacions i homologacions de la I.F.B.T.
Beach Tennis : Diàmetre de 64 mm. i entre 38-40 grams de pes. (Tecnifibre – mini)
Racket Volley: Diàmetre 76 mm. i 44 grams de pes. (Tecnifibre – my new ball)

REGLA 4 – RAQUETES
Beach Tennis:
Longitud màxima 55 cm.
Amplada màxima de 30 cm.
Sense cordes.
Superfície plana amb un nombre indeterminat de forats.

Racket Volley:
Longitud màxima 73,7 cm.
Amplada màxima 31,7 cm.
Amb cordes.

REGLA 5 – SERVEI I RESTADA
Els jugadors estaran situats en els costats oposats de la xarxa, el jugador o parella que primer colpeja la pilota és el denominat jugador o parella servidora, i l’altre restador-a.

REGLA 6 – ELECCIÓ COSTAT I ORDRE SERVEI
L’elecció del costat de camp i ordre de servei, o de restada serà decidit per sorteig.

El guanyador pot escollir una de les següents opcions:
1 Opció del servei: Servir primer, o restar primer.
2 Opció del costat del camp: Costat on començar a jugar.

El perdedor del sorteig podrà escollir l’opció restant a l’escollida pel guanyador, per exemple podrà escollir el costat del camp si el seu oponent escull l’opció de servir.

REGLA 7 – SERVEI
El servei podrà ser executat pel jugador servidor en qualsevol posició del camp, darrere de la línia de fons, que dirigirà la pilota al camp contrari.
El servei s’efectuarà llançant la pilota a l’aire per sota o damunt del cap, excepte en els dobles mixtos que el jugador sempre servirà llançant la pilota per sota de la cintura, les jugadores no tindran aquesta obligació.
El jugador servidor que infringeixi aquesta norma perdrà el punt.
Si la pilota toca la xarxa no constitueix cap falta, i per tant el joc continua.
Els jugadors restadors estaran col·locats en qualsevol posició del seu camp, estaran en posició d’espera i no podran desplaçar-se fins a la xarxa ni intentar bloquejar el servei fins que el jugador servidor hagi iniciat l’execució del servei.
Està permès bloquejar el servei per part dels restadors, sempre que no s’infringeixi el que indica el punt anterior.

REGLA 8 – FALTA EN EL SERVEI
La falta en el servei es produirà quan:
Si el jugador servidor no toca la pilota quan intenti colpejar-la.
Si la pilota servida toca el pal de la xarxa o qualsevol accessori de la pista.
Si la pilota toca al company del servidor o qualsevol cosa que porti o utilitzi.
Si la pilota toca qualsevol objecte que no sigui la beta de la xarxa o qualsevol jugador contrari o objecte que porti.
La falta en el servei es produirà si el jugador toca o trepitja la línia de fons (falta de peu).

REGLA 9 – ORDRE DEL SERVEI
Cada jugador alternarà l’ordre del servei, seguint un ordre preestablert inicialment en el sorteig. L’incompliment serà sancionat amb la pèrdua d’un punt de joc.

REGLA 10 – CANVI COSTAT DE LA PISTA
Els jugadors hauran de canviar de costat a cada joc senar.

REGLA 11 – PUNTUACIÓ
Puntuació d’un joc:
0 (love), 15, 30, 40 i joc.
Si els dos han guanyat tres punts, la puntuació s’anomena iguals, i el següent punt en joc serà el decisiu per guanyar el joc.

Puntuació d’un partit:
La parella que guanya un nombre determinat de jocs (7 o 9) guanyarà el set, però haurà de ser amb un avantatge de dos jocs a la parella oponent. En el cas d’empat a 6-6 o 8-8 es jugarà un joc de desempat (tie-break).

REGLA 12 – DESEMPAT
La parella que primer guanya set punts amb un avantatge de dos punts guanya el joc. Si el resultat arriba a sis punts iguals, el joc continuarà fins a vèncer amb dos punts d’avantatge. Per a la puntuació del desempat s’utilitzarà la numeració.
Els jugadors canvien de costat després de quatre punts.
El jugador que tingui el torn de servei, serà el que servirà el primer punt en el desempat. A continuació cada jugador servirà dos punts en l’ordre del servei establert prèviament a aquest joc, fins a la finalització del desempat.

REGLA 13 – ADJUDICACIÓ DEL PUNT
Cada vegada que la pilota toqui l’àrea de joc, l’equip contrari s’adjudica el punt.
La línia es considera que forma part de la superfície de joc.

Un equip perd el punt:
Si envia la pilota fora la pista
Si no aconsegueix fer una bona devolució encara que ho faci des de fora la pista.
Si para, reté, o toca diverses vegades amb la raqueta la pilota.
Si voleia la pilota abans que passi la xarxa.
Si tira la raqueta i aquesta retorna la pilota.

REGLA 14 – DECISIONS OFICIALS
En els partits amb jutges de cadira, les seves decisions seran inapel·lables.

REGLA 15 – ESTAMENT ARBITRAL
Totes les competicions oficials hauran de tenir un director de torneig i un jutge àrbitre homologat per la I.F.B.T.

REGLA 16 – COMPETICIONS OFICIALS
Són competicions oficials les reconegudes per les federacions nacionals, i la I.F.B.T.
Les competicions estan dividides:
Campionats Regionals
Campionats Nacionals
Campionats Continentals
Campionats Internacionals

Les competicions es divideixen en dues categories: Professional i Advanced.

International Federation Beach Tennis
Competitions & Ranking Committee
Revisat l’1 d’abril 2019