Que és l’IP Code?

El codi IP (International Players Code) és el codi que identifica a tots els jugadors com a membres IFBT. Permet als jugadors participar en els torneigs inscrits al calendari internacional i en el desenvolupament del Comitè Esportiu.
Els jugadors pagaran una quota anual reduïda que es pot pagar en línia.
La condició de membre jugador permet la participació en esdeveniments esportius i culturals organitzats al voltant de l’IFBT.
Els membres jugadors poden participar en totes les activitats, comitès i en els nous òrgans creats en el futur i que apareguin als estatuts o al règim intern.
Els membres jugadors poden constituir un Comitè Esportiu que serà l’únic òrgan de comunicació entre els atletes i el Comitè Executiu per als aspectes que els afecten.